Telefoon: 06 - 53 64 50 23 / info@marterstichting.nl
Over ons

Over ons

De Marterstichting is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor een betere bescherming van marters in ons land. 

Marters, uitgezonderd das en otter, krijgen weinig aandacht in de natuurbescherming. Het is een overgeslagen, vergeten soortgroep. Ze vallen 'tussen wal en schip'. Ze zijn onvoldoende beschermd omdat ze ook buiten natuurgebieden leven. Maar zelfs in natuurgebieden wordt nauwelijks rekening met ze gehouden.

De kleine soorten (bunzing, hermelijn en wezel) worden steeds minder gezien, het gaat niet goed met ze. 

Marters zijn voor veel mensen nog steeds lastige roofdieren die geen bescherming verdienen. De Marterstichting neemt het op voor de Nederlandse marters. We willen laten zien dat marters een belangrijke rol vervullen in de natuur. Ze hebben een indicatieve waarde voor de kwaliteit van het landschap (zie foto onder).

Marters zijn bovendien de allerbeste ratten- en muizenbestrijders en zorgen ervoor dat er minder teken zijn. 

marterstichting kleinschalig landschap 1 van 1

Kleinschalig landschap met houtwal, aantrekkelijk voor mensen en marters!