Telefoon: 06 - 53 64 50 23 / info@marterstichting.nl
Handleiding marteropvang

Handleiding marteropvang

Elk jaar komen tientallen verweesde marters in opvangcentra terecht. Daar worden ze liefdevol en met passie grootgebracht, tot ze terug kunnen naar de natuur.

De meeste opvangcentra zitten vanaf het voorjaar echter bomvol met dieren. Ze komen letterlijk handen tekort. Jonge marters komen daardoor wel eens tussen wal en schip terecht en krijgen niet altijd de specialistische zorg die ze nodig hebben. Dat geeft niet want het zijn taaie dieren die tegen een stootje kunnen: ze groeien over het algemeen vrij gemakkelijk op tot volwassen dieren.

De problemen komen pas als ze de vrijheid krijgen. Dieren uit de opvang zijn immers verzorgers gewend en niet zelfstandig, ze kunnen niet zomaar in de natuur worden uitgezet. Roofdieren in de natuur groeien op met hun moeder, broertjes en zusjes. Ze leren op deze manier om te vechten en te jagen. Marters uit de opvang missen de bekwaamheid om zelfstandig te jagen en redden het meestal niet als ze moeten concurreren met wilde soortgenoten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat marters uit de opvang meestal binnen 2 maanden na uitzet zijn overleden.

Dat is jammer en niet nodig. Daarom wil de marterstichting de opvang van verweesde marters verbeteren, om het slagingspercentage in de natuur te verhogen. We baseren ons o.a. op allerlei onderzoeken waarin staat aangegeven hoe marters ‘warm’ kunnen worden uitgezet.

bunzings in voliere 4 van 6

Het verbeteren van de opvang van marters begint met draagvlak en een praktische handleiding. Die handleiding maken we niet zelf, maar samen met (gespecialiseerde) opvangcentra.

Wildopvang.nl is de sleutelorganisatie die ons hierbij helpt. Stichting Wildopvang.nl is zelf geen opvang, maar doet publieksvoorlichting, stimuleert kennisdeling onder wildopvangcentra en lobbyt bij overheden voor organisaties die inheemse wilde dieren helpen.

Naar verwachting is het (digitale) ‘protocol marteropvang’ eind 2024 gereed. Tot die tijd is er helaas (te) weinig informatie over opvang van marterachtigen beschikbaar. Om toch tips en adviezen te kunnen geven hebben we een beknopt document opgesteld: ‘Marteropvang: tips en adviezen’

Dit document is uitsluitend beschikbaar voor opvangcentra. Interesse? Stuur een mail naar info@marterstichting.nl en geef aan voor welk opvangcentra je werkt. We sturen je dan direct ‘Marteropvang: tips en adviezen’