Telefoon: 06 - 53 64 50 23 / info@marterstichting.nl

Advies marters

De Marterstichting zet zich in om de Nederlandse marters via voorlichting en advies een beter imago te geven.

We geven gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van de meest uiteenlopende zaken die met marters te maken hebben.