Telefoon: 06 - 53 64 50 23 / info@marterstichting.nl
Nieuws

Holtes zoeken voor de boommarter

Edo van Uchelen boommarter 1 van 2

De Marterstichting heeft zich aangesloten bij het boommarteronderzoek in het Drents Friese Wold, dat uitgevoerd wordt door Hans Kleef. De aanwezigheid van de boommarter is een goede maatstaf voor de kwaliteit van bosgebieden, het voorkeursbiotoop van deze soort. Hoe meer boommarters hoe gezonder het bos. In het Drents-Friese Wold leeft een kleine, zich jaarlijks voortplantende, groep boommarters (gemiddeld 6 volwassen exemplaren).

Lees verder

Wild port of Europe

Wild Port of Europe – De Nieuwe Wildernis 2.0[https://www.wildportofeurope.nl/][https://www.wildportofeurope.nl/]wordt een gedramatiseerde documentaire over de spectaculaire rijkdom, veerkracht en dynamiek van de natuur in het grootste en drukste transport- en industriegebied van Europa: de havens en industrie in Port of Rotterdam en Port of Moerdijk. Op de snijlijn tussen ogenschijnlijke tegenpolen – industrie en natuur – evolueert de klassieke circle of life hier tot de ‘Re-cycle’ of life. Deze ontwikkeling wordt in beeld gebracht vanuit het perspectief van de dieren die in dit gebied leven.

Lees verder